Graduates Holding Diplomas

הגשת מועמדות למלגות

לימודים בחו"ל דורשים השקעה כספית לא מבוטלת,

ולכן אופציית המלגה היא אטרקטיבית ולעיתים הכרחית לצעד הזה.

 

אנחנו מציעים שירותי מחקר וסיוע לאיתור מלגות מתאימות וסיוע בהכנת המסמכים הרלונטים, החל מכתיבת חיבורים, מענה על שאלות ומילוי application forms.

 

סטודנטים שלנו זכו במלגות יוקרתיות כמו Fulbright ו-Chevening!

Adult Students